Liberty Global - Mateřská společnost

Liberty Global je největším světovým mezinárodním poskytovatelem televizních a širokopásmových služeb, které provozuje ve více než 30 zemích Evropy, Latinské Ameriky a Karibiku. Liberty Global neustále investuje do infrastruktury, která umožňuje jejím zákazníkům maximálně využít digitální revoluci. Rozsah působení a předání k inovacím umožňuje Liberty Global rozvíjet služby poskytované prostřednictvím sítí nové generace, které spojují 25 milionů zákazníků využívajících 51 milionů televizních, širokopásmových internetových a telefonních služeb. Liberty Global poskytuje také více než 10 milionů mobilních služeb a nabízí WiFi služby přes 10 milionů přístupových bodů.

 

Podniky společnosti Liberty Global sestávají ze dvou divizí: Liberty Global Group (NASDAQ: LBTYA, LBTYB a LBTYK) pro evropské operace a Lilac Group (NASDAQ: LILA a LILAK, OTC Link: LILAB) v Latinské Americe a Karibiku.

 

Liberty Global Group působí v 12 evropských zemích pod spotřebitelskými značkami Virgin Media, Unitymedia, Telenet a UPC. Liberty Global Group vlastní i 50% nizozemského společného podniku VodafoneZiggo, který má 4 miliony zákazníků, 10 milionů účastníků pevné sítě a 5 milionů mobilních zákazníků. Skupina Lilac působí ve více než 20 zemích Latinské Ameriky a Karibiku v rámci spotřebitelských značek VTR, Flow, Liberty, Más Móvil a BTC. Skupina Lilac navíc provozuje podmořské sítě v celém regionu na více než 40 trzích.

 

Více informácí o Liberty Global najdete na stránce www.libertyglobal.com

About Liberty Global

Liberty Global is the world’s largest international TV and broadband company, with operations in more than 30 countries across Europe, Latin America and the Caribbean. We invest in the infrastructure that empowers our customers to make the most of the digital revolution. Our scale and commitment to innovation enable us to develop market-leading products delivered through next-generation networks that connect our 25 million customers who subscribe to 51 million television, broadband internet and telephony services. We also serve over 10 million mobile subscribers and offer WiFi service across 10 million access points.

 

Liberty Global’s businesses are comprised of two stocks: the Liberty Global Group (NASDAQ: LBTYA, LBTYB and LBTYK) for our European operations, and the LiLAC Group (NASDAQ: LILA and LILAK, OTC Link: LILAB), which consists of our operations in Latin America and the Caribbean.

 

The Liberty Global Group operates in 12 European countries under the consumer brands Virgin Media, Unitymedia, Telenet and UPC. The Liberty Global Group also owns 50% of VodafoneZiggo, a Dutch joint venture, which has 4 million customers, 10 million fixed-line subscribers and 5 million mobile subscribers. The LiLAC Group operates in over 20 countries in Latin America and the Caribbean under the consumer brands VTR, Flow, Liberty, Más Móvil and BTC. In addition, the LiLAC Group operates a sub-sea fiber network throughout the region in over 40 markets.     

 

For more information, please visit www.libertyglobal.com.