Movember 2015

UPC Česká republika se i letos účastní Movemberu. Zaměstnanci společnosti se aktivně zapojí - pánové finančním příspěvkem a samozřejmě krásným, 30 dní neholeným knírem. Dámy se mohou dále aktivně podílet dražbou svých pekařských a cukrářských výrobků. Všichni se mohou zapojit prostřednictvím Výzvy k pohybu, tzv. MOVE challenge, kdy se budou po celých 30 dní, alespoň na chvíli aktivně pohybovat a udělají tak něco pro své zdraví.

Krátce o nadaci Movember Foundation a jejích aktivitách.
Nadace Movember Foundation je celosvětová charitativní organizace, jejímž cílem je šťastnější, zdravější a delší život. Od roku 2003 se k tomuto zdravotnímu hnutí připojily milióny lidí. Celkem se vybralo 12.7 miliard Kč, které byly použity na financování 1000 programů.

Nadace strategicky investuje do čtyř klíčových oblastí, které mají trvalý dopad na zdraví mužů. Celoročně spolupracuje se zdravotními partnery mužů po celém světě, s akademickými a klinickými institucemi, díky nimž naše programy dosahují ještě lepších výsledků v rámci nejzávažnějších zdravotních potíží, kterým muži čelí.

4 klíčové oblasti, kterými se nadace zabývá:
1. Rakovina prostaty - druhá nejčastější forma rakoviny u mužů na světě, dle posledních údajů ročně v ČR umírá na rakovinu prostaty přes 1000 mužů, dalším více než 6000 je rakovina prostaty diagnostikována.
2. Rakovina varlat - v posledních 50 letech došlo ke zdvojnásobení počtu nových případů
3. Psychické zdraví - každou minutu umírá ve světě 1 muž na následky sebevraždy
4. Nedostatek pohybu - čtvrtý nejvýznamnější rizikový faktor celosvětové úmrtnosti

Více se o rakovině prostaty a její prevenci dovíte zde

Dárcovství

Další oblastí našeho zájmu v rámci společenské odpovědnosti je přímá podpora vybraných škol, zařízení sociálních služeb, knihoven a neziskových organizací. Tyto instituce podporujeme v místech, kde podnikáme zejména prostřednictvím poskytování služeb s mimořádnými slevami nebo zcela zdarma. Jedná se zejména o zlevněné, nebo zcela bezplatné připojení k internetu, případně o hlasové služby pevné telefonie. V celé České republice takto poskytujeme slevy 25 organizacím.

 

Společnost UPC v roce 2013 uskutečnila i sbírku v rámci hnutí Movember, kdy zaměstnanci společnosti vybírali peníze a finální částku poté společnost zdvojnásobila. V tomto typu aktivit budeme pokračovat i nadále.

 

Akce Movember se ob rok pravidelně střídá s kampaní na osvětu tématu rakoviny prsu, v rámci které mají zaměstnanci možnost darovat prostředky na výzkum tohoto onemocnění.

 

V říjnu 2014 jsme spolu s občanským sdružením Mamma Help, nevládní neziskovou organizací celostátního charakteru sdružující ženy s diagnózou rakovina prsu, jejich blízké, lékaře, sestry a sympatizanty, uspořádali workshopy na podporu povědomí a prevence této zákeřné nemoci a na účet organizace zaměstnanci přispěli částkou 13 090 Kč. Sumu zdvojnásobila naše mateřská společnost Liberty Global v rámci korporátní růžové kampaně Think Pink.

V letošním roce opět podpoříme projekt Movember.